Czym jest żywność ekologiczna?

Co sprawia, że żywność uznawana jest za ekologiczną? Sporo osób najprawdopodobniej machnie ręką na ten mały, zielony znaczek z listkiem i uzna, że to pic na wodę. Jest to nieprawdą! By produkt mógł się pochwalić takim oto znaczkiem, musi przejść naprawdę ciężką i wymagającą drogę, jednak dzięki temu klient może mieć 100% pewność, że kupuje bardzo zdrową żywność.

Co to znaczy ekologia?

Ekologia to nauka, która zajmuje się strukturą i funkcjonowaniem przyrody, bada zależności pomiędzy organizmami żywymi, a środowiskiem, skupia się także na ich wzajemnych relacjach. Można przedstawić tą definicję jako naukę o porządku w przyrodzie lub jej braku oraz o konsekwencjach wynikających z tego porządku i nieporządku dla istnienia biosfery i człowieka.

Przejdźmy do najważniejszego…

Czyli do konkretów! Żywność ekologiczna jest definiowana jako produkty spożywcze o obniżonym lub całkowitym wyeliminowaniu zanieczyszczeń chemicznych. Produkty te są uzyskiwane z surowców pochodzących z ekologicznych gospodarstw rolnych, które wykorzystują alternatywne metody produkcji. Wszystko oparte jest na rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej, więc produkt pochodzący z gospodarstwa ekologicznego posiada jakość zdrowotną podpartą wymaganymi przepisami prawnymi. Zatem produkcja ekologiczna charakteryzuje się stosowaniem w gospodarstwie procedur produkcji zgodnej z powyższym rozporządzeniem. Co to w praktyce oznacza? To, że chociażby rolnik nie może stosować jakichkolwiek środków chemicznych przez kilka lat wstecz, zanim posieje nasiona, które w przyszłości zmienią się na żywność ekologiczną!

Jak wygląda historia ekologii?

Początki działalności ekologii określa się na lata 20 XX wieku. W tym okresie wszystko rozpoczęło się od austriackiego przyrodnika i filozofa R. Steina. Stworzył on koncepcję, która mówiła o zależności pomiędzy człowiekiem, kosmosem i ziemią, która uwarunkowuje  ścisły związek człowieka z przyrodą. Związek ten wywołuje przyjazny wpływ człowieka na przyrodę bez angażowania w naturalne ekosystemy. Taka filozofia pomagała w rozwoju rolnictwa, w którym używało się do uprawy roślin środków biodynamicznych, przyrządzając np. nawóz z pokrzyw i innych chwastów oraz odpadów, ulegających biodegradacji.

Polska historia ekologicznego rolnictwa

W Polsce za pioniera rolnictwa ekologicznego można uważać S. Karłowskiego, który już w 1930 r. założył gospodarstwo ekologiczne. Tą koncepcję rolnictwa zaczęło rozpowszechniać Towarzystwo Krzewienia Zasad Życia i Gospodarki Zgodnej z Przyrodą. Zmiany ustrojowe, których dokonano po Drugiej Wojnie Światowej nie wspierały rozwoju rolnictwa ekologicznego z powodu chęci sprzedaży nawozów sztucznych przez tamtejszą władzę. Jednak już w latach siedemdziesiątych XX wieku coraz częściej zaczęto zwracać uwagę na pozostałości zanieczyszczeń w żywności. Pochodziły one z substancji, których używano w środkach ochrony roślin (m.in. DDT, lindanu, aldryny, dieldryny), nawozach sztucznych (azotany), a także środowiskach (metale ciężkie, dioksyny i inne). Nie od dzisiaj wiadomo, że zanieczyszczenia te mają znaczny wpływ na stan naszego zdrowia i mogą być przyczyną bardzo różnych chorób nie tylko metabolicznych, lecz też nowotworowych i wielu innych, determinowanych rodzajem zanieczyszczenia. Nie jest zaskoczeniem, że zaczęto podejmować działania mające na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie substancji chemicznych w produktach spożywanych przez ludzi. W tym samym czasie rozpoczęła się działalność ruchów społecznych dążących w kierunku eliminacji tych zagrożeń oraz promowaniu upraw ekologicznych. Działania te wymusiły na mocodawcach konieczność oddzielnych regulacji prawnych, dotyczących rolnictwa ekologicznego, które podjęłoby produkcję żywności wolnej od zanieczyszczeń. W ten sposób powstały rozporządzenia oraz ustawy, które zawierają w sobie przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego, opisane pokrótce wcześniej.

Tu pojawiamy się my!

Idąc za ideą ekologii produkujemy różne produkty z certyfikatem ekologicznym i pomagamy przyrodzie oraz ludziom czerpać z tego jak największe korzyści. Zdrowie oraz życie w zgodzie z naturą to bardzo ważne rzeczy, do których coraz więcej ludzi podchodzi z rozwagą. Kupując żywność ekologiczną dbamy o nasze środowisko, ale także o nasze zdrowie.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło